Aanmeldformulier show

Het inschrijfgeld bedraagt bij voorinschrijving € 15,00 en bij inschrijving op de dag zelf € 20,00/ The Entry fee is € 15,00 for online entry and € 20,00 on the day.

Datum/Date: 07-09-2019

De online inschrijving sluit 30 augustus 2019/ Online entry will close at the 30th of august 2019.

Vul het formulier in om u in te schrijven voor de show op StaffordTimes 2019 / Please complete the form to enter for the conformation show at StaffordTimes 2019.

De inschrijving is gesloten / The entry is closed