Aanmeldformulier Sport

Vul het formulier in om u in te schrijven voor de sportdag op StaffordTimes 2019.
Please complete the form to enter for the sportsday at StaffordTimes 2019.

Datum/Date: 08-09-2019

Inschrijfgeld / entry fee: € 17,50

Het maximaal aantal inschrijvingen is 50.
The maximum number of participants is 50.

De inschrijving sluit 30 augustus of als het maximaal aantal inschrijvingen bereikt is.
Entry will close on 30th of august or when the maximum number of entries is reached.

 

De inschrijving is gesloten / The entry is closed